บ้านพัก ภูเสียดฟ้ารีสอร์ท

บ้านพักรีสอร์ท มี 20 กว่าหลัง

บ้านภูเสียดฟ้ารีสอร์ท

ราคา 1,000-3,000 บาท/คืน
(โทรสอบถาม ราคาลดพิเศษ)
เตียง 6 ฟุต 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน
พร้อมอาหารเช้า (4 ท่าน)

ราคา 1,000-2,000 บาท/คืน
(โทรสอบถาม ราคาลดพิเศษ)
เตียง 6 ฟุต 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน
พร้อมอาหารเช้า (2 ท่าน)
.

ราคา 1,000-2,500 บาท/คืน
(โทรสอบถาม ราคาลดพิเศษ)
เตียง 6 ฟุต 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน
พร้อมอาหารเช้า (4 ท่าน)
.

ราคา 1,000-3,000 บาท/คืน
(โทรสอบถาม ราคาลดพิเศษ)
เตียง 6 ฟุต 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน
พร้อมอาหารเช้า (4 ท่าน)

ราคา 500 บาท/คืน
เต็นท์และเครื่องนอน 2 ท่าน
พร้อมอาหารเช้า (2 ท่าน)
ใช้ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำรวม
.

ราคาท่านละ 200 บาท/คืน
ใช้ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำรวม