แผนที่การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปภูเสียดฟ้ารีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภออเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ๋ ขับรถไปได้ 2 เส้นทาง คือ

  1. จาก พุทธอุทยานเพชบุระ (พระใหญ่) ไปตามทางหลวงสาย 21 ผ่านสามแยกนางั่ว ให้ตรงไป ก่อนถึงสี่แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสักฯ ให้เลี้ยวซ้ายไปทางเลื่องเมือง ตามทางหลวงหมายเลข 12 (สำหรับต้องการเข้าที่พักก่อนแล้ว ออกมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ)
  2. จาก พุทธอุทยานเพชบุระ (พระใหญ่) ไปตามทางหลวงสาย 21 ถึงสามแยกนางั่ว ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 2258 ถึงสี่แยกรื่นฤดีให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงสาย 2196 ถึงสามแยกแคมป์สนให้แล้วขวาตามทางหลวงสาย 12 (เส้นทางนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเพชรบูรณ์ แต่เช้าแวะไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อก่อน ช่วงเย็นถึงเข้าที่พัก)